Photobucket

Friday, April 29, 2011

Kekuatan Kehalusan Perasaan

Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,


Lemah lembut dan halusnya perasaan memberi erti sebagai sikap jiwa yang sentiasa ingin berbuat baik dan menyantuni orang lain dengan penuh kasih sayang.


”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Oleh kerana itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (QS Ali Imran : 159)


Badiuzzaman Said Nursi seringkali mengulangi di dalam Risalah Nurnya bahwa sesungguhnya kehalusan perasaan itu lebih tinggi dan utama nilainya daripada cinta. Ya, memang cinta itu tinggi maqamnya tetapi di dalam setiap hubungan yang tulus, kita dapati kehalusan perasaanlah pengikatnya. Nabi Yaakob as yang menangis hingga buta matanya di atas kehilangan Nabi Yusuf as adalah hasil daripada kehalusan perasaan seorang Nabi dan juga seorang ayah.


Baginda Rasulullah saw ketika mencium bibir dan tengkuk cucu baginda Sayyidina Hussin ra juga kerana kehalusan perasaan baginda kerana baginda telah tahu cucunya itu bakal dipenggal kepalanya suatu hari nanti. Begitu juga kita lihat haiwan seperti kucing ataupun ayam betina kelihatan begitu garang dan menyinga sekiranya anak-anaknya diganggu, sanggup menggadai nyawa bertarung melawan ular ataupun musang demi menyelamatkan anaknya, itulah juga kehalusan perasaan yang telah dicampakkan oleh Allah swt.


Di dalam kehidupan suami isteri, sebenarnya kehadiran cinta semata-mata tidak memadai. Cinta sering dikaitkan dengan sebab dan kecantikan sesuatu. Cinta membuatkan manusia buta atau lupa melihat keburukan dan kekurangan pasangannya. Namun apabila tersingkap kekurangan dan kelemahan pasangan masing-masing, tidak mustahil cinta akan pudar ataupun bertukar kepada benci. Tetapi dengan kehalusan perasaan, kekurangan dan kelemahan pasangan menambahkan :


1. Rasa ingin membantu.

2. Rasa ingin menolong.

3. Rasa ingin berkongsi.

4. Rasa ingin menguatkan.

5. Rasa kasihan dan simpati.


KEHALUSAN PERASAAN ITU DIPERINTAHKAN OLEH NABI

Rasulullah saw adalah contoh tauladan terbaik dalam hal ini, dalam keadaan apa pun, kehalusan perasaan sentiasa tertanam dalam hatinya yang mulia. Banyak contoh mengenai perkara ini dan salah satunya adalah ketika berkecamuknya perang Uhud di mana kaum muslimin dalam keadaan begitu terdesak di mana Rasulullah saw sendiri luka-luka, pipinya pecah dan beberapa giginya patah akibat lontaran tombak kaum musyrikin namun beliau tetap menghiasi dirinya dengan kehalusan perasaan. Beliau menolak ketika diminta untuk mengutuk dan menyumpah kaum musyrikin. Beliau malah berdoa:


”Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, kerana mereka itu tidak mengerti…”


Demikianlah, kehalusan perasaan menjadi ciri hati seorang mu’min. Sikap ini seharusnya berlaku secara umum, bukan hanya di antara sesama mu’min. Imam At Thabrani meriwayatkan bahwa pada suatu ketika Rasulullah saw bersabda di hadapan para sahabat :


Tidak sempurna iman kamu kecuali kamu berkasih sayang.”


Mendengar hal itu salah seorang sahabat berkata:


”Kami semua telah berkasih sayang..”.


Rasulullah saw kemudian menjelaskan :


”Sesungguhnya yang aku maksudkan bukanlah hanya berkasih sayang antara salah seorang kamu kepada sahabatnya (sesama mu’min), akan tetapi berkasih sayang ’aamah (secara umum)”


Sementara mereka yang berhati kejam dinilai oleh Nabi kita sebagai orang yang paling jauh dari Allah swt. Beliau saw bersabda:


”Sesungguhnya manusia yang paling jauh dari AllahYang Maha Tinggi adalah orang yang berhati kejam (al-’aasi-l qalbi)”. (HR Thabrani)


Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghiasi diri dengan kehalusan perasaan, lebih-lebih lagi jika kita renungkan firman Allah swt berikut :


”Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS Al-Anbiya : 107)


MENEMPATKAN KEHALUSAN PERASAAN SEBAGAI SIKAP YANG POSITIF


Lembut dan halusnya perasaan seseorang mesti ditempatkan dalam sikap yang positif, contohnya adalah:


Menyayangi anak.

Suatu ketika, salah seorang sahabat yang bernama Al-Aqra’ bin Habis At-Tamimi melihat Rasulullah saw mencium cucunya dengan penuh kasih sayang, ia lalu berkata di hadapan Nabi saw bahwa dirinya memiliki 10 orang anak, dan tidak pernah seorang pun yang diciumnya. Nabi saw kemudian bersabda:


”Siapa yang tidak menyayangi, tentu tidak akan disayangi…”


Menyayangi anak (sebagai bukti adanya kehalusan perasaan) tentulah mesti diwujudkan pula dengan tindakan-tindakan lain seperti memberinya keperluan yang cukup serta memberi pendidikan yang baik sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi saw :


”Tidak ada pemberian yang paling utama yang diberikan seorang ayah kepada anaknya dari memberikan didikan yang baik.” (HR Tirmizi)


Santun dalam berbicara.

Rasulullah saw bersabda kepada isterinya, Aisyah r.a., ”Sesungguhnya di antara kelompok manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah ta’ala adalah mereka yang dijauhi manusia untuk menghindari kejahatannya”.


Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkaitan dengan kehairanan Aisyah ra. ketika melihat Rasulullah saw berbicara dengan lemah lembut kepada seseorang yang disebut oleh Rasulullah sebagai ”bi’sa akhul ’asyirah” (saudara kerabat yang buruk).


Peka terhadap kesulitan orang lain.


Seorang muslim seharusnya dapat merasakan suka duka yang dialami oleh saudara-saudaranya, kerana mereka hakikatnya adalah satu tubuh yang saling menguatkan. Ibnu Abbas dalam suatu riwayat dari Baihaqi pernah diceritakan sejenak meninggalkan i’tikafnya, kerana dia pernah mendengar Nabi saw bersabda :


”Barangsiapa pergi untuk berusaha mencukupi keperluan saudaranya dan berhasil, itu lebih baik daripada beri’tikaf di masjid selama sepuluh tahun. Dan barangsiapa beri’tikaf sehari dengan niat ingin memperolehi keridhaan Allah, baginya Allah akan menjadikan tiga parit lebih jauh dari dua ufuk Timur dan Barat yang akan memisahkannya dari neraka”.


Begitulah kehalusan perasaan diwujudkan dalam kerangka sikap yang positif. Sementara itu sifat mudah tersinggung, cepat marah, mudah kecewa juga lahir dari kelembutan dan kehalusan perasaan tetapi ini adalah kehalusan perasaan yang negatif yang mesti kita jauhi.


CARA MENGHALUSKAN PERASAAN


Kehalusan perasaan dapat dibentuk melalui :


1. Nilai.

2. Wasilah.

3. Lingkungan pendidikan serta pembinaan.


Ini bersesuaian dengan suasana di mana Rasulullah saw sendiri dididik dalam nilai dan lingkungan yang membuatkan beliau memiliki kehalusan jiwa dan perasaan. Ada beberapa cara yang boleh kita cuba untuk menghaluskan perasaan, di antaranya adalah :


  • Tingkatkanlah ’tilawah’ dan ’tadabbur’ Al Qur’an kita.
  • Banyak-banyaklah menyebut dan mengingati nama Allah dalam setiap gerak langkah hidup kita.
  • Perbanyaklah interaksi dengan hadits-hadits dan sirah Nabi serta riwayat para sahabat terutama yang berkaitan dengan kehalusan jiwa dan perasaan.
  • Bangun dan carilah lingkungan yang kondusif / lingkungan orang-orang soleh.


Sentiasa sedar dengan hakikat kehidupan, bahwa tujuan utama kita adalah keridhaan Allah swt, bukannya dunia yang fana ini.


HIKMAH MEMPUNYAI KEHALUSAN PERASAAN


Hikmah mempunyai kehalusan perasaan dan lemah lembut yang paling nyata adalah seperti yang disebutkan dalam firman Allah swt dalam Qur’an surah Ali Imran ayat 159 di atas. Selain itu, satu hikmah terbesar dari bersikap lembut dan memperhaluskan perasaan adalah dalam kaitannya dengan dakwah. Dalam berdakwah, kelembutan dan kehalusan perasaan boleh menjadi salah satu daya tarikan dalam usaha untuk menarik simpati manusia.


“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik…” (QS An-Nahl : 125)


Seorang pendakwah yang mempunyai dan menyemai kehalusan perasaan akan melihat semua orang yang diserunya dengan penuh rasa kasih sayang. Di samping itu dia juga menyampaikan dakwah dengan kehalusan perasaan tanpa menghukum sesiapa. Kelembutan akan membuatkan orang mendekati kita sedangkan bersikap keras dan berhati kasar akan membuatkan orang menjauhkan diri dari kita. Sifat lemah lembut apa pun alasannya mestilah didahulukan, bahkan ketika kita berhadapan dengan orang yang paling ingkar sekalipun. Perkara ini berdasarkan firman Allah swt :


”Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut”. (QS Thaha : 44)


Ayat ini adalah perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir’aun yang terkenal dengan kesombongannya yang luar biasa, yakni mengaku sebagai tuhan. Jika kepada orang yang sejahat Fir’aun sekalipun kita mesti berlemah lembut, apalagi kepada saudara kita sesama muslim.


Tapi tentu sahaja ini bukan bererti menghilangkan sikap tegas dan keras kepada orang yang ingkar dan mempermainkan agama Allah. Namun mesti disedari bahwa tegas dan kerasnya seorang muslim, juga kerana adanya kehalusan perasaan. Mereka berjihad hanyalah :


  • Untuk menyeru manusia kepada Khaliq (Pencipta).
  • Berorientasi pada akhirat yang kekal.
  • Untuk menegakkan keadilan.
  • Untuk membebaskan manusia dari kezaliman.


Di samping itu mereka juga berdakwah dan melakukan amar ma’ruf nahi munkar semata-mata kerana cinta dan kasih sayang yang tertanam dalam diri-diri mereka. Inilah kehalusan perasaan yang perlu ditanam dalam diri setiap para pendakwah dan mudah-mudahan kita semua dapat memahami dan bersikap dengannya dalam setiap interaksi dalam kehidupan kita.


Ya Allah, kurniakanlah kehalusan perasaan dan kelembutan dalam hati dan diri kami sehingga dengan sikap itu kami mampu memecahkan tembok-tembok pemisah dalam hati manusia yang berhati keras sehingga memudahkan cahaya hidayahMu menembusi relung hati mereka dan mengalirkan kesedaran serta keinsafan betapa kita hanyalah hamba Allah yang lemah dan memerlukan bantuan dan pertolongan dari Yang Maha Gagah Perkasa.


Ameen Ya Rabbal Alameen

WASTuesday, April 19, 2011

Juctice n Freedom for PALESTINE
>> Click poster for further information <<


Wednesday, April 13, 2011

Jom ERAT '11 ^_^>> Klik image utk proses tumbesaran <<


Maklumat lanjut :