Photobucket

Monday, March 28, 2011

Dakwah Dengan Tenang


Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,


Kalau dilihat secara sepintas lalu, tajuk di atas nampaknya agak kontradiktif :


“Dakwah dan Tenang”


Bolehkah kedua-dua perkara itu bertemu pada diri seseorang ? Sejarah dakwah sejak zaman para Nabi adalah sejarah :


 1. Perjuangan.
 2. Pengorbanan.
 3. Tentangan.
 4. Ujian.
 5. Kesulitan.
 6. Penderitaan.


Tidak kurang juga Rasulullah saw yang mendapat berbagai `hadiah’ dari orang-orang kafir Quraisy akibat baginda begitu aktif melancarkan dakwah dimulai dari kata-kata yang menyakitkan dan menghina sehingga ke peringkat ancaman pembunuhan. Itulah yang digambarkan oleh Allah swt dalam ayatNya :


“Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy membuat makar terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya.” (QS Al-Anfaal : 30)


Dakwah di masa kini pun tidak akan terlepas dari perkara-perkara yang mengganggu suasana tenang tersebut. Ini adalah kerana memang sudah menjadi sunnatullah bahwa :


 • Seruan kebenaran akan mendapat tentangan dari pencinta kejahatan.
 • Ajaran keadilan akan mendapat gempuran dari pembela kezaliman.
 • Seruan untuk mentauhidkan Allah akan mendapat halangan dari agen-agen kemusyrikan.


Lebih-lebih lagi apabila dakwah yang dilantunkan itu adalah dakwah yang bersifat :


 • Komprehensif.
 • Holistik.
 • Integral.
 • Universal.


Di mana dakwah itu bercita-cita untuk membuat satu rombakan total dalam setiap aspek kehidupan. Itulah sebabnya kenapa Imam Hasan Al-Banna mengingatkan para pekerja dakwah dengan kata-katanya :


“Wahai saudaraku, aku ingin berterus terang kepada kamu. Sesungguhnya dakwah kamu masih belum diketahui oleh kebanyakan manusia. Dan saat mereka mengetahuinya dan memahami tujuan-tujuannya serta sasaran-sasarannya, maka kamu akan mendapatkan dari mereka permusuhan yang keras. Kamu akan menghadapi banyak kesulitan. Berbagai rintangan akan menghalang kamu. Dan hanya di saat itulah sebenarnya kamu baru mulai menjejak jalan para juru dakwah.”


Rasa tenang dalam berdakwah sesungguhnya bukan diukur oleh apa yang diterima dan dihadapi oleh seorang pendakwah tetapi ianya ditentukan pada bagaimana seorang pendakwah itu bertindak balas dan berinteraksi dengan segala perkara yang membuatnya tidak tenang itu. Jadi merasa tenang dalam dakwah adalah kemampuan menikmati segala penderitaan akibat dirinya terlibat dalam dakwah itu. Oleh kerana itu para salafus-soleh benar-benar memahami satu ungkapan yang masyhur iaitu :


`Menikmati kepenatan dan kesulitan dakwah’


Oleh yang demikian, merasa tenang dalam dakwah adalah suatu kemestian. Bagaimana seorang pendakwah akan bertahan dalam waktu yang lama secara istiqamah dalam dakwah tanpa merasakan ketenangan di dalamnya? Bagaimana dalam segala kesulitan, kepenatan, pengorbanan dan penderitaan itu, seorang pendakwah mampu merasa nikmat dan secara berterusan tanpa henti (hingga ajal menjemput) untuk terus berdakwah? Ada dua faktor besar yang dapat mewujudkan perkara ini iaitu faktor dalaman dan faktor luaran :


A. FAKTOR DALAMAN

Ibarat menyantap suatu hidangan, selazat manapun makanan yang disajikan tidak akan dirasakan nikmat oleh orang yang :


 • Sudah kekenyangan.
 • Sedang sakit.
 • Sedang mengantuk yang amat sangat.


Begitu juga sebaliknya, walau sederhana apapun makanan yang disediakan, akan terasa nikmat apabila yang menyantapnya adalah orang-orang yang sihat dan lapar pula. Dalam kaitan dengan dakwah, mesti ada ‘selera’ khusus yang muncul dari dalam jiwa pendakwah sendiri agar dirinya boleh menikmati segala kepenatan dakwah. Selera itu bukan muncul dengan sendirinya melainkan mesti dikelolakan dan diolah. Untuk mengolah selera itu, paling tidak, diperlukan bahan-bahan berikut :


1. IKHLAS

Ikhlas adalah daya pendorong yang paling kuat untuk seseorang mampu menikmati segala kesulitan dakwah kerana orang yang ikhlas akan terus meluncur dalam dakwahnya walauapapun yang berlaku. Semangatnya tidak akan melonjak dengan tiba-tiba gara-gara dipuji dan dalam masa yang sama tidak akan surut secara mendadak kerana tidak mendapatkan pujian atau mendapat celaan. Segala penderitaan yang dia rasakan adalah kecil belaka dibandingkan dengan :


 • Besarnya keagungan Allah.
 • Luasnya rahmat Allah.
 • Indahnya pahala dariNya.


Itulah yang membuatkan manusia seperti Abu Zar Al-Ghifari mempunyai tenaga yang begitu besar untuk berjalan kaki sendirian dari kota Madinah ke Tabuk bagi menyusul rombongan Rasulullah saw, padahal bagi orang-orang munafik, mereka merasakan jarak tersebut sangat jauh. Apakah yang membezakan di antara keduanya? Tidak ada yang lain melainkan ikhlas.


2. MEMAHAMI TUJUAN DAKWAH

Memahami tujuan dakwah adalah penting untuk mempertahankan stamina dakwah dalam jangka waktu yang sangat panjang. Tujuan yang jelas akan membantu seseorang untuk bekerja dengan langkah-langkah yang jelas dan pasti. Gerakan dakwah yang tidak diiringi dengan tujuan yang jelas akan terjebak dengan isu-isu atau fenomena-fenomena yang bersifat sementara di mana :


 1. Gaya gerakannya lebih berciri reaktif dan bukan proaktif.
 2. Aktivitinya sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh semata-mata situasi dan keadaan sekeliling yang berkembang.


Tujuan tertinggi dakwah adalah mencari keredhaan Allah manakala kesempurnaan keredhaan Allah akan terwujud dengan tegaknya sistem Allah yakni Islam dalam segala aspek kehidupan. Dalam rangka untuk mewujudkan semua itu, dakwah mesti mempunyai sasaran-sasaran yang jelas iaitu membentuk peribadi Muslim, membentuk keluarga Islam, mewujudkan masyarakat Islam dan sebagainya.


3. MEMAHAMI TABIAT JALAN DAKWAH

Jalan dakwah adalah jalan yang panjang. Usianya tidak dapat diukur oleh umur seseorang atau umur sebuah generasi. Bukan sahaja panjang, jalan dakwah juga sarat dengan perkara-perkara yang dapat mengganggu ketenangan berupa :


 • Cemuhan.
 • Ejekan.
 • Tekanan.
 • Gangguan psikologi dan fizikal.
 • Risiko pembunuhan.


Ini sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad saw dan ianya perlu disedari oleh setiap pendakwah agar tidak berlaku kejutan ketika ia menghadapinya dalam realiti dakwah. Perintah dakwah secara terang-terangan kepada Rasulullah saw disampaikan oleh Allah swt melalui ayat :


“Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat.” (QS As Syu’ara’ : 214)


Dalam surah yang sama pada ayat sebelumnya, Allah swt menceritakan sejarah perjalanan Nabi Musa as semenjak diutus menjadi nabi, hijrah bersama kaumnya, diselamatkan dari Fir’aun, dan ditenggelamkannya Fir’aun. Kisah itu mencakupi seluruh fasa perjuangan yang dilalui oleh Nabi Musa as. Begitu juga dalam surah yang sama, Allah swt merakamkan sikap pembangkangan umat Nabi Nuh, kaum `Ad, kaum Tsamud, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Luth dan Ashhabul-Aikah. Salah satu hikmahnya adalah agar Rasulullah saw dan para sahabatnya menyedari apa yang akan mereka hadapi dan perolehi ketika mereka melancarkan dakwah. Dari awal lagi mereka mempunyai `bashirah’ (penelitian yang jelas) tentang apa yang mesti mereka lakukan.


4. SABAR

Seseorang dikatakan sabar jika ia mampu bertahan dan tidak tunduk pada emosi sejak pertama kali mendapat ujian. Maka, untuk membangun daya tahan seperti itu, ketiga-tiga sifat di atas secara mutlaknya diperlukan.


 1. Orang yang tidak ikhlas misalnya, sukar untuk bersabar dalam menanggung segala derita akibat dakwah.
 2. Orang yang tidak memahami tujuan dakwah akan sentiasa terpengaruh atau terpesona dengan tarikan-tarikan sementara yang akan merencatkan perjalanannya menuju keredhaan Allah swt.
 3. Orang yang tidak melihat jalan dakwah sebagai jalan yang panjang, ia akan sentiasa menuntut untuk dapat merasakan buah atau hasil kerjanya sebelum ia mati dan akibatnya banyak cara-cara yang tidak berakhlak yang ditempuhinya.


B. FAKTOR LUARAN

Tidak ada yang membatasi manusia selain dari keterbatasan itu sendiri. Betapapun seseorang itu memiliki kekuatan dalaman, namun bukan bererti pertahanannya mustahil dapat ditembusi. Syaitan akan terus berjuang untuk mempengaruhi orang itu agar menjadi pengikutnya dengan segala cara. Orang yang ikhlas dan bersih hatinya dalam berdakwah mungkin tidak berubah menjadi orang yang penuh dengki namun syaitan memasang jeratan yang lain misalnya berupa sikap mendewa-dewakan individu dan masih banyak lagi ranjau-ranjau yang dipasang oleh syaitan untuk menghalang perjalanan dakwah seseorang. Oleh kerana itu, tenaga dalaman akan menjadi sempurna apabila didukung oleh kekuatan luaran. Dukungan luaran sangat diperlukan dari pihak-pihak berikut :


1. KELUARGA

Keluarga adalah benteng terdekat seorang pendakwah. Segala riak gelombang yang berlaku di dalamnya akan memberi pengaruh (sedikit sebanyak) terhadap gerak langkah pendakwah. Dukungan penuh keluarga akan meningkatkan kekuatan kerohanian pendakwah dan menjaga keikhlasan serta kesabarannya. Di sinilah perlunya menyamakan visi dan persepsi tentang dakwah dalam keluarga. Adalah sesuatu yang ironik apabila penumbang dakwah itu ada di dalam rumah pendakwah. Betapa indahnya peranan vang dimainkan oleh Khadijah kepada suaminya, pendakwah teladan sepanjang masa iaitu Rasulullah saw apabila beliau menghiburkan hati baginda dengan kata-kata:


“Jangan berkecil hati wahai kekanda. Allah tidak akan membiarkan kekanda kerana kekanda orang yang suka membantu orang yang mendapat kesulitan dan menolong orang yang tidak berharta.”


Namun, tentu sahaja keluarga yang akan mendukung dakwah adalah keluarga yang mendapat pembinaan dan penempaan dari pendakwah tersebut. Pendakwah yang hanya sibuk mengurus orang lain dan melupakan dakwah di dalam keluarganya sendiri, tidak mustahil akan mendapat tentangan terhadap dakwahnya dari dalam rumahnya sendiri.


2. TEMAN SEPERJUANGAN

Allah swt berfirman :


“Dan bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di pagi dan siang hari.” (QS Al-Kahfi : 28)


Ayat ini memerintahkan kita untuk bersabar namun, perintah itu tidak berdiri sendiri melainkan ada perintah lain yang mendampingi perintah bersabar itu, iaitu‘ma’iyyah’(kebersamaan) dengan orang-orang yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa suasana yang melingkungi seorang pendakwah boleh membantu untuk mendukung daya tahan dirinya. Tentu sahaja bukan hanya `back up’ dari segi kesedaran ruh dan ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh seorang pendakwah dari saudara-saudara seperjuangannya malah pada masa-masa tertentu diperlukan juga dukungan material.


3. JAMAAH

Bergabung di dalam jamaah adalah ibadah namun lebih dari itu penggabungan kepada jamaah merupakan salah satu cara untuk menjauhkan diri dari syaitan sebagaimana mafhum sebuah sabda Rasulullah saw :


“Syaitan sangat dekat dengan orang yang menyendiri. Kepada orang yang berdua lebih jauh. Dan kepada orang yang bertiga lebih jauh lagi.”


Dalam kaitan dengan menjaga stamina para pendakwah, jamaah memainkan peranan yang strategik di mana dukungan dari segi kesedaran ruh, fikrah bahkan perhatian terhadap masalah-masalah harian dan urusan domestik keluarga adalah perkara yang dapat diperolehi oleh para pendakwah dalam jamaah. Di sinilah pentingnya sikap keterbukaan kepada pendakwah dan sikap keterbukaan itu sesungguhnya berkadar lurus dengan rasa kepercayaan dan sekaligus rasa kepemilikan terhadap jamaah itu sendiri.


Ya Allah, kekalkanlah perasaan tenang di dalam hati kami meskipun kami berhadapan dengan berbagai cabaran dan dugaan di jalanMu di luar sana. Kurniakanlah keikhlasan dan kesabaran dalam hati kami kerana sesungguhnya tabiat jalan dakwah adalah panjang dan penuh dengan tarikan, onak dan duri supaya kami dapat istiqamah di jalan ini sehingga kami bertemuMu dalam keadaan ridha dan meridhai.


Ameen Ya Rabbal Alameen

WAS

Saturday, March 19, 2011

Bencana Akibat Dosa

Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,

Seolah-olah tidak ada penghujungnya di mana berbagai bencana terus melanda dunia yang kita huni ini samada banjir besar, tanah gelongsor, kemarau panjang, letusan gunung berapi, taufan ganas, kebakaran besar, salji tebal dan yang paling terkini adalah gempa bumi di Jepun yang agak kuat berskala 8.9 Ritcher dan disusuli oleh tsunami yang dahsyat.

Tanggapan manusia juga bermacam-macam, namun para pakar geologi lebih selesa untuk mengatakan bahwa hal ini adalah fenomena alam. Bahkan pengkaji-pengkaji ‘Paranormal’ lebih mudah untuk mengkambinghitamkan makhluk-makhluk halus penunggu tempat-tempat yang dilanda bencana tersebut dan sangat sedikit sekali mereka yang mengaitkannya dengan dosa-dosa manusia.

FENOMENA ALAM ATAU PERINGATAN DARI ALLAH?

Allah swt berfirman :

"Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS Ar-Ruum : 41)

"Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah, kerana itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat." (QS An Nahl : 112)


Rasulullah saw pernah bersabda :

"Wahai, Kaum Muhajirin! Sesungguhnya ada lima perkara yang aku berlindung kepada Allah agar kamu tidak menemuinya.

PERTAMA : Tidaklah muncul perbuatan keji (zina) pada suatu kaum hingga mereka melakukannya secara terang-terangan, kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka wabak dan pelbagai penyakit yang belum pernah menimpa kepada orang-orang sebelum mereka.

KEDUA : Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangannya, kecuali niscaya mereka akan ditimpa dengan tandusnya tanah, kemarau sepanjang tahun, serta berkuasanya penguasa-penguasa yang zalim.

KETIGA : Dan tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat hartanya, kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka bencana dengan tidak diturunkannya hujan dari atas langit kepada mereka. Dan kalaulah bukan kerana binatang ternak, niscaya Allah akan menahan turunnya hujan selama-lamanya.

KEEMPAT : Dan tidaklah suatu kaum mengingkari janji antara mereka dengan Allah dan RasulNya, melainkan Allah akan mendatangkan musuh-musuh yang bukan dari golongan mereka, lalu merampas sebahagian harta yang ada di tangan mereka.

KELIMA : Dan selama pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum dengan Kitabullah dan tidak memilih yang terbaik dari apa yang Allah turunkan kecuali Allah turunkan kepada mereka kesengsaraan (perpecahan) di antara mereka." (HR Ibnu Majah dan dinyatakan hasan oleh Syaikh al-Albani)

Kebanyakan orang memandang pelbagai macam musibah yang menimpa manusia hanya dengan logik berfikir yang bersifat rasional serta terlepas dari tuntutan Wahyu Ilahi sehingga jawapan yang diberikan tidak mengarah kepada sebab-sebab utama, iaitu :

Kemaksiatan umat manusia kepada Allah swt, Pencipta Alam Raya, yang di tanganNyalah seluruh kebaikan dan kepadaNyalah dikembalikan segala urusan.

ANTARA KETAATAN DAN KEBERKATAN ALAM

Apabila penduduk suatu negeri taat kepada Allah swt, maka keberkatan akan melimpah ruah kepada mereka.

Contohnya, pada zaman Rasulullah saw, alam begitu bersahabat dengan Nabi saw dan para sahabat sehinggakan gunung-gunung pun sangat mencintai mereka.

Rasulullah saw bersabda ketika melihat bukit Uhud seraya menunjuk padanya :

"Bukit ini mencintai kami dan kami pun mencintainya." (HR Bukhari dan Muslim)

Bahkan makanan yang dinikmati oleh para sahabat ikut bertasbih sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas’ud ra :

"Kami pernah mendengarkan tasbih dari makanan yang sedang dimakan." (HR Bukhari)

Dalam riwayat Abu Zar ra juga disebutkan bahwa para sahabat mendengarkan tasbih batu-batu kerikil di tangan Nabi saw.

Begitu juga dengan batang kayu yang pernah dijadikan mimbar oleh Rasulullah saw menangis ketika Rasulullah saw meninggalkannya.

Demikianlah beberapa contoh sahutan yang diberikan oleh alam kepada orang-orang yang taat kepada Allah swt.

Ini adalah sangat berbeza dengan perlakuan yang diberikan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah swt.

Allah swt berfirman :

"Maka langit dan bumi tidak menangisi (kepergian) mereka dan mereka pun tidak diberi tangguh." (QS Ad Dukhaan : 29)

Sebaliknya, seperti kata Ibnu Abbas ra, orang mukmin yang telah meninggal dunia ditangisi oleh langit dan bumi.

Ia ditangisi oleh langit, kerana orang yang melakukan amal soleh, maka amalannya akan naik ke langit dan akan diterima oleh langit. Sebagaimana bumi pun menangis ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang soleh karena tidak dipijak lagi untuk melakukan ketaatan. (berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir)

Pada zaman Rasulullah saw, kaum Muslimin menghidupkan suasana bersahabat dengan alam, maka alam pun menunjukkan sikap bersahabat yang sama dengan memberikan rahmat kepada Rasulullah saw dan para sahabatnya.

Sebaliknya, jika penduduk suatu negeri tidak taat kepada Allah, maka alam ini boleh menjadi tentera-tentera Allah untuk membinasakan penduduknya sebagaimana pada zaman Fir'aun di mana kutu, katak, bahkan haiwan-haiwan yang lebih lemah sekalipun boleh menjadi sebab untuk hancurnya pengikut-pengikut Fir'aun.

JANGAN PERNAH MERASA AMAN!

Allah swt berfirman :

"Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di waktu dhuha ketika mereka sedang bermain? Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah (yang tidak terduga)? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi." (QS Al A'raaf : 97 - 99)

Inilah peringatan bagi mereka yang masih terus bergelumang dengan kemaksiatan yang tidak lagi memiliki rasa malu bahkan bangga dengan dosa-dosanya yang membuka dada-dada mereka menentang datangnya azab Allah, bahwasanya tidak seorang pun di antara kita yang patut merasa aman dari azab Allah yang teramat pedih.

PELAJARAN DARI UMAT-UMAT TERDAHULU

Disebabkan oleh maksiatlah, Allah swt menumpahkan air dari langit serta memuntahkannya ke bumi hingga mereka iaitu umat Nabi Nuh as yang kafir dan durhaka itu ditenggelamkan dan binasa.

“Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam bahtera, dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta (mata hatinya).” (QS Al A’raaf : 64)

Disebabkan oleh maksiatlah, Allah menghancurkan kaum Nabi Hud as dengan ditumpaskan habis-habisan tanpa sisa.

“Maka mereka mendustakan Hud, lalu Kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.” (QS Asy-Syu'araa’ : 139)

Kalau bukan kerana maksiat, kaum Tsamud tidak akan menelan mentah-mentah azab yang sangat pedih.

“Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Dan mereka berkata: "Wahai Shaleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika (betul) kamu termasuk orang-orang yang diutus (Allah)". Kerana itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka.” (QS Al A'raaf : 77-78)

Disebabkan maksiat jugalah, kaum Nabi Luth as beserta tujuh kotanya hancur berkeping-keping. Kota mereka diangkat setinggi-tingginya ke atas langit dengan cepat, lantas dibenturkan ke bumi dalam keadaan yang di atas ke bawah (diterbalikkan) lalu dihujani dengan batu dari ‘sijjil’.

“Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.” (QS Hud : 82-83)

Negeri Fir'aun dilanda dengan taufan kencang, hama belalang, tersebarnya kutu, bermaharajalelanya katak dan menyebarnya darah; pun kerana maksiat. Oleh kerana mereka tidak mengubah sikap mereka, Allah swt menenggelamkan mereka di lautan.

“Maka Kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Dan ketika mereka ditimpa azab (yang telah diterangkan itu) merekapun berkata: "Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan (perantaraan) kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu daripada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israil pergi bersamamu. Maka setelah Kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya. Kemudian Kami menghukum mereka, maka Kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami itu.” (QS Al A'raaf : 133-136)

Bangsa Yahudi juga mendapat laknat dan azab yang bertubi-tubi. Mereka menyakiti, bahkan membunuh beberapa nabi mereka, maka memang patut jika Allah mengubah mereka menjadi binatang yang paling keji di dunia dengan diubah menjadi kera dan babi kerana tabiat mereka memang seperti kera dan babi.

Kaum-kaum yang terdahulu Allah swt hancurkan dan musnahkan disebabkan oleh satu dua jenis kemungkaran yang dikepalai oleh dosa syirik.

Namun, sekarang, bagaimana dengan kita?

Apakah yang kita saksikan dan alami sekarang ini :

Di tempat kita?

Di lingkungan kita?

Di bandar kita?

Di seluruh pelosok negara kita?

Kesyirikan yang merupakan sebab utama malapetaka dunia kini seolah-olah telah menjadi suatu keperluan.

Berapa banyak kita dapati media massa yang menjajakan kepercayaan yang berkaitan dengan kesyirikan, bahkan tidak sedikit bomoh-bomoh atau dukun-dukun sesat yang menyeru umat kepada perbuatan syirik dengan dibungkus sedemikian rupa untuk menyesatkan umat.

Demikian pula dengan bid'ah dan maksiat yang berlaku hampir di setiap tempat bahkan masuk hingga ke dalam rumahtangga kita.


BENCANA UNTUK SEMUA

Mungkin muncul suatu pertanyaan :

Mengapa sebahagian bencana ini berlaku di daerah, kota atau negara yang ramai umat Islam, padahal masih banyak daerah-daerah, kota-kota dan negara lain yang lebih patut untuk diazab oleh Allah? Bukankah di sana ada orang-orang yang soleh dan anak-anak kecil yang tidak berdosa?

Jawapannya :

Allah swt telah mengingatkan bahwa azabNya tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim di antara kita.

Allah swt berfirman :

"Dan peliharalah dirimu dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim sahaja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaNya." (QS Al Anfaal : 25)

Ummu Salamah radhiyallahu 'anha menceritakan bahwa Rasulullah saw bersabda :

"Jika timbul maksiat pada umatku, maka Allah akan menyebarkan azab kepada mereka. Aku berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah tidak ada waktu itu orang-orang soleh?"

Baginda menjawab, "Ada."

Aku bertanya lagi, "Apa yang Allah akan perbuat kepada mereka?"

Baginda menjawab, "Allah akan menimpakan kepada mereka azab sebagaimana ditimpakan kepada orang-orang yang melakukan maksiat, kemudian mereka akan mendapatkan ampunan dan keridhaan dari Rabbnya." (HR Ahmad dan Al Haitsami mengatakan bahwa semua perawi hadits ini boleh dipercayai).


KE MANA KITA MENGADU?


Orang-orang musyrik pada zaman dahulu yang terkenal dengan sikap pembangkangan mereka kepada Allah, ketika ditimpa suatu musibah, maka mereka memurnikan ketaatan mereka kepada Allah swt meskipun ketika musibah tersebut berlalu, mereka ingkar semula dan kembali kepada kesyirikan mereka.

Ini sebagaimana yang digambarkan oleh Allah swt dalm firmannya :

"Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) menyengutukan (Allah)." (QS Al 'Ankabuut : 65)

Itu keadaan orang-orang jaihiliyah di zaman dahulu.

Bandingkan pula dengan keadaan manusia "moden" sekarang ini, ketika mereka merasa akan ditimpa suatu bencana, maka bukannya mereka mengikhlaskan ketaatan kepada Allah swt, bahkan mereka semakin tenggelam dalam kesyirikan dengan meminta bantuan kepada :

Tok pawang.

Bomoh-bomoh.

Makhluk-makhluk halus.

Penunggu-penunggu tempat keramat.

dan benda-benda lain yang dianggap suci oleh mereka.

Sepatutnya mereka perlu bertaubat dan meminta perlindungan kepada Allah swt, namun mereka masih meminta kepada makhluk untuk menolong diri mereka walaupun makhluk tersebut pun tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri.

Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami sentiasa mentaati segala perintah-perintahMu dan menjauhi segala maksiat dan dosa yang menjadi sebab kepada datangnya musibah dan bencana dariMu. Lindungilah diri kami, keluarga kami, kampung kami dan negara kami dari kemarahan dan azab dariMu sehingga kami menemuiMu dalam keadaan mendapat keridhaanMu.

Ameen Ya Rabbal Alameen

WAS

Tuesday, March 1, 2011

Komitmen Lelaki Dakwah

‘Rijalud Dakwah’ atau lelaki dakwah adalah seorang yang telah ditarbiyah secara intensif sehingga memiliki persiapan untuk berjuang dan berkorban di jalan Allah. Selain itu, ia juga berpotensi menjadi anashirut taghyir’ atau agen perubah di tengah-tengah masyarakat. Oleh kerana ia melakukan pekerjaan yang besar maka ia mesti memiliki kemampuan dan daya tahan untuk melakukan perkerjaan itu.

Ia juga mesti memiliki ciri-ciri :

a. Kuat.

b. Teguh.

c. Sabar.

d. Komited.

e. Kesungguhan dalam berkerja.

Dalam usia tarbiyah yang telah kita lalui puluhan tahun, ternyata banyak hasil dari buah dakwah yang sudah boleh kita rasakan termasuk :

1. Kemudahan kita untuk melakukan aktiviti dakwah.

2. Semakin besarnya tahap penerimaan masyarakat terhadap dakwah.

3. Kemunculan ‘rijalud dakwah’ yang sudah menjadi tokoh samada di peringkat daerah atau nasional.

Namun di sisi lain dalam perjalanannya, tidak sedikit dari usaha-usaha dakwah yang belum selesai di samping peluang-peluang yang belum dapat diterokai yang semuanya ini memerlukan kehadiran ‘lelaki dakwah’ untuk masuk ke dalam ruang amal ini.

Firman Allah swt :

“Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya).” (QS Al Ahzab : 23)

Kita sedang menunggu tampilnya ‘rijalud dakwah’ yang bersedia untuk meneruskan pekerjaan besar ini iaitu pekerjaan yang memerlukan perjalanan yang cukup panjang dan meletihkan bahkan untuk menyelesaikannya memerlukan waktu yang lama. Selain itu, perkerjaan besar ini juga memerlukan syarat yang cukup dan kecekapan aktivis dakwah dalam mengisi peluang-peluang amal. Oleh yang demikian, sudah sampai masanya para ‘rijalud dakwah’ meneliti kembali komitmen perjuangannya. Paling kurang, ada lima (5) kayu ukur untuk mengukur sejauh mana kesungguhan (komitmen) perjuangan yang dimiliki oleh seseorang aktivis dakwah.

PERTAMA : RESPONSIF TERHADAP AGENDA DAKWAH

”Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik”. (QS Al Ankabut : 69 )

Ayat di atas memberikan gambaran bahwa Allah memberikan motivasi kepada ‘rijalud dakwah’ untuk sentiasa berada pada orbit yang paling depan dalam menyahut seruan dakwah. Ketika kita telah memilih dengan sedar bahwa dakwah adalah panglima, maka akibatnya adalah bagaimana seorang aktivis dakwah akan menyambut seruan itu tanpa reserve’, sebagaimana sambutan sahabat Handzalah yang pada ketika itu baru berkahwin dan menikmati malam pertamanya, namun, tiba-tiba ada seruan dari Rasulullah saw untuk berangkat berjihad.

Sebagai manusia biasa, kita dapat fahami bahwa telah berlaku pergolakan hati antara menyahut seruan dakwah dan keinginan untuk tetap tinggal bersama buah hati beliau. Namun ternyata, Handzalah menunjukkan ketulusannya sebagai seorang ‘rijalud dakwah’ . Ia berusaha memenuhi seruan dakwah hingga ia menemui kesyahidan. Dari kisah tersebut, Handzalah telah memberikan inspirasi kepada kita untuk tetap memiliki komitmen perjuangan hingga mencapai kesyahidan.

KEDUA : KEMAHUAN YANG KUAT

Di lapangan amal, kita sering menemui permasalahan aktivis yang berkait dengan :

a. Kemahuan untuk menyambut agenda dakwah.

b. Lemahnya kemahuan untuk merekrut dan membina.

c. Menurunnya semangat untuk menghadiri agenda dakwah.

d. Menghindarkan diri dari amanah.

e. Ketidakmahuan untuk tetap berada pada komuniti dakwah.

Semua itu merupakan kenyataan dari sekian banyak masaalah yang mesti segera diselesaikan. Mesti kena ada kemahuan, obsesi serta keyakinan yang besar agar aktivis dakwah tetap sahaja wujud dalam aktiviti dakwah. Ya, ‘rijalud dakwah’ mesti memiliki obsesi keimanan yang membuatnya merasa seronok untuk tetap berada pada ruang kecintaan Allah dan RasulNya. Kita melihat kisah Umair bin Al Hammam yang mengeluarkan kurma di tangannya, memakannya, lalu berkata :

”Jika aku hidup untuk makan kurma-kurma ini maka itu terlalu lama.”

Lalu ia buang kurmanya dan bertempur di medan Badar hingga terbunuh. Kemahuan yang sangat luar biasa memerlukan kekuatan perasaan dalaman dan ketajaman mata hati untuk dapat melaksanakannya dan itu telah dibuktikan oleh Umair bin Al Hammam untuk mendapatkan kehidupan yang abadi.

‘Rijalud dakwah’ sudah semestinya melakukan penilaian amal yang selama ini telah dilakukannya bagi mengukur kembali komitmen perjuangan. Bukan masanya lagi ‘rijalud dawah’ masih menimbang-nimbang antara kepentingan peribadi dengan seruan dakwah. Di sinilah ‘rijalud dakwah’ boleh mengukur apakah selama ini dia telah memiliki komitmen perjuangan yang maksima ataukah belum?

KETIGA : TETAP TEKUN DALAM MELAKSANAKAN DAKWAH

Tetap tekun di jalan dakwah merupakan salah satu kesan positif dari keimanan. Iman bukanlah sekadar kata-kata yang diucapkan melainkan ianya sebuah kewajiban dan tanggungjawab serta jihad yang memerlukan kesabaran dan kekuatan. Tidak mungkin seorang ‘rijalud dakwah’ mengatakan kami percaya pada Islam dan dakwah tanpa berhadapan terlebih dahulu dengan ujian dakwah. Rasulullah saw, walaupun perlu melalui ujian secara psikologi, caci maki, fitnah dan bahkan perlawanan secara fizikal dari orang-orang Quraisy, namun beliau tetap tekun dan sabar untuk terus melaksanakan aktiviti dakwah.

‘Rijalud dakwah’ akan mampu menilai sebesar mana komitmen perjuangannya apabila ia telah teruji di dalam berbagai ujian dakwah, melaluinya dengan penuh kesabaran dan kemudiannya tersenyum untuk memetik buah dakwah yang telah ditanamnya sekian lama. Di sinilah kekuatan seorang rijal ditentukan di mana membuatkan ia semakin dewasa dan matang dalam menghadapi persoalan-persoalan dakwah setelah sekian lama berinteraksi dengan medan dakwah itu sendiri.

KEEMPAT : MENGERAHKAN POTENSI YANG MAKSIMA

Rijalud dakwah’ yang diperlukan ketika ini adalah rijal yang :

1. Memiliki kemampuan memelihara dan mengembangkan potensi kebaikan yang ada pada dirinya.

2. Mampu mengalirkan tenaga kebaikannya untuk mentransformasikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat.

3. Mampu mengangkat kesolehan peribadi dan mengubah serta mewujudkannya menjadi kesolehan sosial.

Dia belum dikatakan memiliki kesungguhan dalam komitmen perjuangan kecuali ia telah melakukan pekerjaan ini secara tulus. Mungkinkah seorang aktivis dakwah berdiam diri sementara ummat telah menunggu keterlibatannya dalam projek amal? Ini adalah kerana kalau ia berdiam diri serta tidak mahu mengerahkan seluruh potensinya, maka pada saat itu bererti ia telah membiarkan para pendukung dakwah dalam keadaan lemah.

KELIMA : MENGALAHKAN UZUR PERIBADI

Pernahkah kita mendengar permintaan keuzuran seperti berikut :

a. Minta maaf, saya tidak boleh hadir halaqah kerana sibuk dengan kerja pejabat.

b. Minta maaf, saya tidak boleh datang program kerana perlu menguruskan anak-anak.

c. Minta maaf, saya tidak boleh ikut serta dalam mesyuarat kerana keletihan.

Itulah kira-kira ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar dari lapangan dakwah. Sibuk, penat dan letih memang sebahagian dari akibat sesuatu aktiviti yang kita laksanakan, namun persoalannya :

1. Adakah kita sudah yakin bahwa seluruh aktiviti kehidupan kita semuanya sudah terkait dengan agenda dakwah?

2. Adakah semua aktiviti kita adalah aktiviti yang hanya untuk memenuhi hasrat duniawi kita?

3. Adakah kemungkinan semua itu hanyalah alasan-alasan yang boleh kita ungkapkan kepada para ‘rijal dakwah’ yang lain agar kita tidak terlibat dalam projek dakwah?

Kita boleh mendapatkan pelajaran tentang masalah ini dari kisah perang Tabuk di mana kita lihat bagaimana Ka’ab bin Malik tidak turut serta dalam peperangan yang sangat memeras tenaga kerana panasnya cuaca pada ketika itu tanpa alasan yang syar’ie. Allah dan RasulNya telah memberikan uqubah’ (hukuman) berupa boikot komunikasi. Hukuman ini dirasakan cukup untuk dijadikan ‘illaj’ (proses rawatan) bagi seorang aktivis dakwah.

‘Rijalud dakwah’ perlu merenungkan kembali apakah uzur-uzur mereka selama ini benar-benar kerana aktiviti dakwah yang lain ataukah ianya hanya sekadar alasan-alasan yang mungkin boleh dihadirkan secara rasional kepada setiap orang yang mendengar sehingga yang mendengar boleh memberikan pemakluman terhadap ketidakhadirannya dalam agenda dakwah. Kita tidak mahu situasi di mana semakin lama usia ‘tarbawi’ seseorang, semakin mudah pula ia mencipta alasan-alasan terhadap sesuatu projek dakwah.

Seorang sahabat Nabi, Amru bin Jamuh ra sangat ingin untuk ikut serta dalam peperangan walaupun kakinya cacat dan mendapat larangan dari anak-anaknya dalam berjihad, namun ia tidak mahu mengambil rukhshah’ yang telah diberikan, malah ia tetap memilih untuk berada dalam komuniti orang-orang yang terpilih di jalan Allah swt. Bagaimana dengan kita? Persiapan untuk benar-benar mempunyai komitmen di jalan dakwah merupakan salah satu sifat aktivis dakwah yang penting kerana tanpa komitmen, perjuangan dakwah tidak akan wujud dan tujuan-tujuannya tidak akan pernah tercapai. ‘Rijalud dakwah’ akan mampu memiliki kemampuan memikul beban dan amanah ketika ia telah memiliki kelima-lima kayu ukur di atas.

Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami supaya kami dapat meningkatkan komitmen kami di jalan DakwahMu. Tambahkanlah kekuatan dalaman dan sifat istiqamah kami pada setiap langkah dakwah kami sehingga kami mampu mencapai tujuan dan matlamat dakwah di jalanMu yang lurus.

Ameen Ya Rabbal Alameen

WAS